ZS Holubov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

AKTUÁLNÍ  INFORMACE

Zápis dětí do I. třídy ZŠ

 
Zápis žáků do I. třídy Základní školy a mateřské školy Holubov se bude konat v budově základní školy v 1. třídě
 
v pátek 7. dubna 2017 od 13:00 h do 16:30 h
 
K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci žáků) s dětmi narozenými v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti s odloženou školní docházkou.
 
Rodiče vezmou s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotního pojištění.
 
Dostaví se rovněž rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad školní docházky. V tomto případě musí být žádost v době zápisu doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného dětského lékaře nebo klinického psychologa.
 
Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti obce Holubov (Holubov, Třísov, Krásetín).
 
Mohou se rovněž dostavit rodiče s dětmi, které jsou narozené od 1. září 2011 do 30. června 2012. Dítě musí být tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte k povinné školní docházce. (Podmínkou přijetí narozeného dítěte od září 2011 do konce prosince 2011 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, od ledna 2012 do konce června 2012 i odborného lékaře.)
 
Zákonní zástupci si mohou předem vyzvednout Žádost o přijetí a Zápisní lístek v Mateřské škole Holubov, v Základní škole Holubov a vyplněný odevzdat u zápisu, nebo vyplnit v době konání zápisu.


 
Kritéria přijetí do I. třídy Základní školy Holubov pro školní rok 2017/2018

 
 
Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti obce Holubov

 
1.      Žáci s trvalým pobytem ze spádové oblasti obce Holubov (Holubov, Třísov, Krásetín) a mají již v ZŠ Holubov sourozence
 
20 bodů

 
2.      Žáci s místem trvalého pobytu ze spádové oblasti obce Holubov (Holubov, Třísov, Krásetín)
 
10 bodů
 
Ostatní žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity jedné první třídy = maximálně 11 žáků

 
3.      Žáci z jiného obvodu, kteří mají již v ZŠ Holubov sourozence
 
2 body

 
4.      Žáci z jiného obvodu
 
1 bod

 
 
Pro školní rok 2017/18 škola přijímá žáky do jedné první třídy do celkového počtu optimálně 10, maximálně 11 přijatých žáků. V případě, že počet žadatelů ze spádové oblasti bude vyšší, než můžeme z kapacitních důvodů přijmout, stanoví ředitelka školy předběžné pořadí přijímaných žáků. Ze skupiny přijímaných, která má shodnou charakteristiku a která současně převýší počet přijímaných, bude losováno do stanoveného počtu žáků. Losování bude vyhlášeno prostřednictvím webu školy a bude veřejné.
 
 
 V Holubově 14. února 2017


Kontakty :

Ředitelna školy-tel.:     +420725947708          

Školní družina-tel.  :     +420725948358

Mateřská škola-tel.:      +420725948472

Školní jídelna - tel. :     +420725948493


Adresa školy:
Základní škola a mateřská škola Holubov
Holubov 40
382 03  KŘEMŽE

e-mail : zsholubov@seznam.cz


Pokud se Vám naše stránky líbí přidejte Váš hlas    ZDE
                 

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky