ZS Holubov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

AKTUÁLNÍ  INFORMACE

 
ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy v Holubově k předškolnímu vzdělávání pro děti od 3 do 6 let ve školním roce 2018-1 se uskuteční       
ve dnech 9.-10.5.2018
Přihlášky lze vyzvednout v Mateřské škole v uvedených dnech
od 8.oo do 11.00 hod. (jinak po telef. dohodě, č.tel.725 948 472).
Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5ti let věku do 31.8.2018,
pokud ještě do MŠ nedocházejí.                                                                                                                            
Naše školka nabízí:
- klidné rodinné prostředí(společné prožívání oslav, tradic)
- pěkné vybavení tříd a školní zahrady
- pestré akce pro děti (pohádky, hudebně  – pohybové pořady, karneval,
                                    ekologické výuky pro předškoláky, pravidelné
                                    návštěvy v 1.třídě s předškoláky, výlety a vycházky
                                    do okolí a další vzdělávací i poznávací akce,zahradní slavnost aj.)
Těšíme se na Vaší návštěvu
@@@@@@

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Holubov pro školní rok 2018/2019
Mateřská škola Holubov, Holubov 242, 382 03 Křemže
Ředitelka Mateřské školy Holubov, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Holubov stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Holubov.
   I.Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let , povinné předškolní vzdělávání dětí se vztahuje na 5ti leté děti a starší děti od 1.9.2018, až do začátku plnění povinné školní docházky.Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5let věku do 31.8.2018, pokud ještě do MŠ nedocházejí.
II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
   

   
Pořadí
 
č.
     
Kritéria
     
Bodové
 
hodnoty
     
1.
     
Povinné  předškolní vzdělávání 5ti letých dětí
     
     
2.
     
Trvalý  pobyt dítěte na území obce Holubova (Holubov, Třísov, Krásetín). *
     
8
     
3.
     
Dosažení  věku dítěte 5 let k 31. 8. 2019
     
5
     
4.
     
Dosažení  věku dítěte 4 let k 31. 8. 2019
     
4
     
5.
     
Dosažení  věku dítěte 3 let od 1. 9. do 31. 12. 2018
     
2
     
6.
     
Dosažení  věku dítěte 3 let od 1. 1. do 31. 8. 2019
     
1
     
7.
     
V  MŠ Holubov se již vzdělává sourozenec.
     
1
 
* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a dětí s OŠD.
III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhoduje věk dítěte (upřednostnění dítěte staršího).
V případě přijetí dítěte mladšího 3 let je předpokladem, aby bylo dítě zralé po stránce zdravotní, emocionální a sociální zvládnout podmínky mateřské školy, která se řídí Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
V případě volné kapacity třídy budou přednostně přijaty děti zákonných zástupců, kteří prokazatelně žijí v obci Holubov.
Předškolní zařízení podle zákona 258/2000 Sb. § 50 o ochraně veřejného zdraví mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
V posledním povinném ročníku vzdělávání MŠ nepožaduje doklad o očkování.
Pro školní rok 2018 – 2019 bude přijato max. 20 dětí.
                                                                                        
V Holubově 16. duben 2018              Mgr. Drahomíra Bodláková, ředitelka ZŠ a MŠ Holubov
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Výsledky zápisu
 
 
Přijetí žáka do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
 
k základnímu vzdělávání
 
 
 
         
registrační číslo
        
výsledek zápisu
            
ZSH ZA 1 /2018
        
přijat/a
            
ZSH ZA 2 /2018
        
přijat/a
            
ZSH ZA 3 /2018
        
přijat/a
            
ZSH ZA 4 /2018
        
přijat/a
            
ZSH ZA 5 /2018
        
přijat/a
            
ZSH ZA 6 /2018
        
přijat/a
            
ZSH ZA 7 /2018
        
přijat/a
            
ZSH ZA  8/2018
        
přijat/a
            
ZSH ZA  9/2018
        
přijat/a
            
ZSH ZA10/2018
        
přijat/a
            
ZSH ZA11/2018
        
přijat/a
            
ZSH ZA12/2018
        
přijat/a
       
 
 
 
 
V Holubově 10. dubna 2018                Mgr. Drahomíra Bodláková
 
                                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ Holubov

-------------------------------------------------------------------
 
Oznámení ředitelského volna
 
Vážení rodiče,
 
ředitelka Základní školy a mateřské školy Holubov vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona
 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z organizačních důvodů
 
 
na 30. dubna 2018 a 7. května 2018 ředitelské volno.
 
 
Žáci navštěvující ŠD a ŠJ budou tento den omluveni a odhlášeni.
 
 
 
V Holubově 6. března 2018
 
 
                                                                      ..................................................................
 
                                                                      ředitelka ZŠ a MŠ Holubov
 
                                                                      Mgr. Drahomíra Bodláková
 

Kontakty :

Ředitelna školy-tel.:     +420725947708          

Školní družina-tel.  :     +420725948358

Mateřská škola-tel.:      +420725948472

Školní jídelna - tel. :     +420725948493


Adresa školy:
Základní škola a mateřská škola Holubov
Holubov 40
382 03  KŘEMŽE

e-mail : zsholubov@seznam.cz

ID datová schránka : 3bppe5d
Pokud se Vám naše stránky líbí přidejte Váš hlas    ZDE
                 

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky